Komunikacja biznesowa 1

Komunikacja w biznesie Komunikacja w biznesie powinna odbywać się w dwóch aspektach: aby komunikować się jasno oraz aby komunikować się właściwie. Jasno w tym kontekście oznacza, aby komunikować się w sposób prosty, konkretny i zrozumiały, ale też uwzględniający nasze intencje. Komunikacja właściwa oznacza, aby robić to w sposób zgodny z określonymi celami, interesami obu stron, […]

bw
0 Comment
Apr 07, 2017
Read more